Mexico-Stad is enorm gegroeid, omdat op het platteland de armoede heel groot is. Daarom trekt de plattelandsbevolking naar de stad. Dit zorgt voor zorgwekkende situaties. Documentaire over de problemen waarmee het ontwikkelingsland Mexico worstelt. Aan de orde komen: de overbevolking, de trek van de plattelandsbevolking naar de grote steden, de ontvolking van het platteland en de verwaarlozing van de landbouw.

Uitzenddatum: 06-06-1985
Programma: Ontwikkelingssamenwerking, het moet!
Maker: Geert Popma
Duur: 40 min.
Omroep: Veronica Story