Documentaire van René van Gyn over de architect Piet Blom. Het belangrijkste kenmerk van Bloms architectuur is dat zijn gebouwen niet direct te herkennen zijn als ofwel woonhuis ofwel kantoor. Blom probeert zo de uniformiteit van een stad te doorbreken. Hij probeert wonen een extra dimensie te geven door woningcomplexen te integreren met bijv. een theater of door bewoners de mogelijkheid te geven hun eigen ideeën aan een woning toe te voegen. Aan de orde komen de Kasbah, de Bastille en het speelhuis in Helmond.

Uitzenddatum: 17-12-1978
Programma: De vormgevers
Maker: Rene van Gyn
Duur: 55 min.
Omroep: TROS