Filmpje De plannen voor de Bijlmermeer waren hoopgevend. Wat blijft er over van een utopie? Gesprekken met architecten, stedenbouwkundigen en planologen. Een portret van de Amsterdamse wijk Bijlmermeer vanuit het standpunt van stedenbouwkundigen, architecten en planologen, ooit bedoeld als futuristische woonwijk en nu een smeltkroes van culturen die weer een modelwijk moet worden.

Uitzenddatum: 18-02-1998
Programma: Laat op de avond na een korte wandeling
Maker: Bregtje van der Haak
Duur: 60 min.
Omroep: VPRO