Jongeren die in Nederland wonen, maar in een ander land geboren zijn, laten hun geboorteland zien. In deze aflevering wordt aandacht besteed aan de grote aanhang die de nationalistische partij van Le Pen krijgt in Marseille. Een impressie van de stad Marseille met o.a. een bezoek aan een Algerijns badhuis en een alternatieve discotheek. Er wordt gesproken over racisme, het karakter van de stad en het grote aantal buitenlanders. Ook wordt er aandacht besteed aan het aidsprobleem in Marseille.

Uitzenddatum: 08-01-1989
Programma: Transit
Maker: Wim Schepens
Duur: 30 min.
Omroep: VPRO
(geen ondertiteling)