Holland Doc Detroit was een florerende industriestad. De stad en vooral het centrum raakte echter in verval toen de industrie in een recessie terecht kwam. Toch lijkt het tij te keren. Interviews met een Aziatische ondernemer, een socioloog, een dj en posterplakkers. Een documentaire over de opkomst en vooral de ondergang van de economie van Detroit en de gevolgen daarvan voor de samenleving: hoge werkloosheid, de halvering van het aantal inwoners, het vertrek van de blanke bevolking en een leeg stadscentrum. Olv burgemeester Archer vindt renovatie en revitalisering van het centrum van de stad plaats, maar de (veelal zwarte) bewoners verschillen met hem van mening over de wijze waarop dat moet gebeuren. Zij vrezen dat het grote geld gaat regeren en dat er voor hen opnieuw geen plaats is.

Uitzenddatum: 17-06-1998
Programma: Laat op de avond na een korte wandeling
Maker: William de Bruijn
Duur: 50 min.
Omroep: VPRO