Teaser Franeker

We gingen in 1996 naar Franeker omdat daar erfgoed verkwanselt werd. Er werd een woonwinkel in de Voorstraat gevestigd en Franeker raakte in rep en roer. De wethoudster van ruimtelijke ordening werd door haar collega van financiën in haar hemd gezet, want ze had de lustrijke tuin van het Martenahuis in gevaar gebracht, door onoplettendheid.
Wij inspecteerden het oude stadje vanaf de Froonacker bij schilder Douwe Elias, en zagen zoveel anders dat onze nieuwsgierigheid prikkelde, dat we nummer 39 in de Voorstraat straal voorbijliepen. De psychiatrische zorg van Franeker ging op de schop, er werden allerlei monumenten opgeknapt, café “De Bogt” bij de kaatsbaan deed het nog goed en de industriële buitengebieden werden gebruikt voor de opvang van nieuwe bewoners in veelbelovende huizen. Een stadje dat 500 jaar had stilgestaan was in beweging en groeide.

Volgens gegevens van 2009 wonen er in Franekeradeel nu meer dan 20.000 duizend mensen, het dubbele van toen. En deze zomer staat in de tuin van het Martenahuis eigentijdse kunst ten toon. Jawel het bedreigde cultuurgoed uit 1996 dat in 2006 geopend werd als Martena Museum. Een prachtig vangnet voor de (te) grote aanloop van Franeker’s parel: het Planetarium van Eise Eisinga!

Marjoke Roorda wandelt rond in Franeker en omgeving.

Voor meer details over Franeker naar de OpenPlek