Brussel is een internationale stad geworden. Dit tast echter het karakter van de stad aan. Hoe gaan verschillende groepen binnen de stad hier mee om? Interviews met onder andere een NAVO woordvoerder, een manager en een inwoner van Brussel. Aan de orde komen de veranderingen die in Brussel hebben plaatsgevonden sinds het de hoofdstad van Europa is geworden. De diverse gemeenschappen (NAVO, EU, Belgen, het internationale bedrijfsleven, immigranten) die er werken en wonen staan erg op zichzelf. Er wordt tevens gesproken over de verschillende nationaliteiten en de wording van een wereldstad. De mondialisering is in Brussel in volle gang.

Uitzenddatum: 12-03-2000
Programma: DNW/De Nieuwe Wereld
Maker: Jos van den Bergh
Duur: 50 min.
Omroep: VPRO