VIJAND VAN DE STAAT is een reportage over Vaulx-en-Vélin, de buitenwijk van Lyon waar de van terrorisme beschuldigde en door de politie neergeschoten Khaled Kelkal vandaan kwam. We volgen en interviewen drie verbitterde jongemannen over het buurthuis dat is opgezet voor en door de wijkbewoners en nu wordt afgebroken. Wat zijn de vooroordelen over de wijk en haar bewoners? De moord op Thomas Claudio door de politie in 1990 en de daarop volgende rellen, de gewelddadige manier waarop de televisie verslag doet van zaken m.b.t. voorsteden, de islam en immigrantenproblematiek dragen niet bij aan het imago. De politiek die niet wil luisteren, een reportage over hoe de mensen zich verenigen om oplossingen te zoeken.

Uitzenddatum: 26-11-1995
Maker: Martijn van Haalen, Sonia Herman Dolz en Jos de Putter
Programma: Diogenes
Duur: 16 min.
Omroep: VPRO