Een interview met Roger van Boxtel, minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid (D66) n.a.v. de nota over het grote-stedenbeleid die deze week (22-11-1998) gepresenteerd zal worden. Hoofdonderwerp is zijn functie als minister zonder portefeuille, waardoor zijn doelstellingen t.a.v. het grote-steden- en integratiebeleid gerealiseerd moeten worden middels de begrotingen van collega-ministers van o.a. werkgelegenheid en onderwijs. Voorafgaand wordt kort ingegaan op het D66-congres van een dag eerder waar gekozen is voor het etiket sociaal-liberaal.

Uitzenddatum:22-11-1998
Maker: Paul Witteman
Programma: Buitenhof
Duur: 19 min.
Omroep: NPS, VARA, VPRO