Een interview met Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, n.a.v. een onderzoek (’De staat van Rotterdam’) waaruit blijkt dat de Rotterdamse bevolking jonger, zwarter en armer wordt. Aan de orde komen de visie van Engbersen op het stadsonderzoek, het wegtrekken van de middenklasse uit de grote stad (’de witte vlucht’), het beleid van gemeenten om bepaalde bevolkingsgroepen voor de stad te behouden en migrantengroepen te integreren, het grotestedenbeleid van het kabinet-Balkenende 2 (o.a. volkshuisvesting), initiatieven om o.a. huisvesting te verbeteren en werkloosheid te verminderen, maatregelen om zwarte scholen te voorkomen en kansen van bevolkingsgroepen te bevorderen, illegaliteit in de grote steden en de toekomst van Nederlandse steden.

Uitzenddatum: 08-06-2003
Maker: Peter van Ingen
Programma: Buitenhof
Duur: 12 min.