Een discussie met Pierre Heijnen, wethouder in Den Haag (PvdA), Marco Pastors, wethouder Rotterdam (Leefbaar Rotterdam), en René Verhulst, wethouder Utrecht (CDA) over de integratie van allochtonen en minderheden in grote steden. Aan de orde komen het Haagse voorstel om het woord ‘allochtoon’ te schrappen, de benoeming van de vreemdelingenproblematiek, de conclusies van het rapport van de commissie-Blok, het integratiebeleid in de grote steden, het voorstel van Verhulst om schooluniformen te introduceren, de financiering van inburgeringscursussen, de verschillen tussen de grote steden, de radicalisering van moslims, de dialoog met allochtonen, de houding t.a.v. de islam (o.a. bouwvoorschriften moskeeën) en de praktische uitvoering van conclusies van de commissie-Blok.

Uitzenddatum: 28-03-2004
Maker: Rob Trip
Programma: Buitenhof
Duur: 24 min.