Get Microsoft Silverlight

In de toekomst wordt de verzorgingsstaat onbetaalbaar. De kloof tussen arm en rijk zal groter worden. Bezoekers worden gevolgd op een liefdadigheidsveiling voor rijken. Inwoners van Helmond worden gevolgd tijdens het ophalen van een voedselpakket bij voedselbank Helmond. Toon en Eliane van Bakel, oprichters voedselbank Helmond, worden gevolgd tijdens: het uitdelen van voedsel; het in ontvangst nemen van 1200 fazanten, die hen worden aangeboden door de Nederlandse Jagersverenging Zuid-Oost-Brabant. Jurriën Vorsteveld, een werkzoekende, wordt gevolgd tijdens het aanvragen van een uitkering en het zoeken van werk.

Uitzenddatum: 23-01-2006
Programma: De Toekomst
Maker: Sunny Bergman
Duur: 28 min.
Rechten: VPRO