De wereld waarin wij leven. Aan de orde komt: de privatisering van Bouwfonds, de overname door ABN Amro, de grondposities die projectontwikkelaars innemen, de terugtredende centrale overheid, de rol die gemeenten en provincies zouden moeten spelen op het gebied van de ruimtelijke ordening, de uitbesteding van deze taken aan adviesbureaus door de lagere overheden, de invloed van het bedrijfsleven op de stedelijke vernieuwing, de vinex-locaties, de bouw langs de grote wegen en de vraag of de overheid niet meer sturing moet geven aan de inrichting van Nederland.

Uitzenddatum: 28-01-2001
Programma: DNW/De Nieuwe Wereld
Maker: Rob Schröder
Duur: 49 min.
Omroep: VPRO