Een ‘verborgen paradijsje’ wordt het wel genoemd: Natuurtuin ‘De Slatuinen’. Naast grote bonte spechten, esdoorns en dolle kervel vinden midden in het stadsdeel De Baarsjes nog talloze andere soorten bloemen, planten, vogels en kleine zoogdieren hier een rustige plek. Een bijzondere plek, die ook op een bijzondere manier wordt beheerd.

In 1991 namen buurtbewoners zelf het initiatief om het braakliggende stuk grond een nieuwe bestemming te geven: een natuurtuin met een sociale en educatieve functie. Het stadsdeel stemde in met de plannen en verleende subsidie.

Bijzonder is dat de buurtbewoners zelf het beheer van de tuin in handen hielden. De sociale betekenis van de tuin wordt namelijk even belangrijk geacht als de educatieve functie. De betrokkenheid van de buurtbewoners bij het wel en wee van hun tuin is daardoor groot, en dat heeft een positieve weerslag op het onderlinge contact en dus de leefbaarheid in de buurt. Met behulp van twaalf vrijwilligers en één betaalde kracht wordt sindsdien de tuin onderhouden en opengesteld.

Ga naar de website van Natuurtuin De Slatuinen.

stempotloodSTEM HIER op je favoriete Droomstad-project.