Filmpje

De actuele discussie in Nederland over asielzoekers en buitenlanders. N.a.v. uitspraken van de Nijmeegse rechtssocioloog C.A. Groenendijk, waarin hij stelt dat de steeds vaker gehoorde kreet “Nederland is vol” te wijten is aan de politieke discussie, en dat veel argumenten die nu worden gehanteerd ook werden gebruikt door politici in de jaren ‘30, toen duizenden Joodse vluchtelingen naar Nederland kwamen. Hij stelt verder dat er een verband bestaat tussen het politieke debat over asielzoekers en de toenemende uitingen van vreemdelingenhaat.

Uitzenddatum: 16-01-1994
Programma: Lopende Zaken
Maker: Mirjam Bartelsman
Duur: 30 min.
Omroep: VPRO