Discussie over de oorzaken van gettovorming in steden; de samenhang met andere problemen als slecht onderwijs, werkloosheid, criminaliteit, het woningtekort en de huurverhogingen; gepleit wordt voor multi-cultureel samengestelde woongebieden; de noodzaak dat de overheid de voorwaarden schept; het noodgedwongen, discriminerende toewijzingsbeleid van woningbouwverenigingen (soms onder druk van dreigbrieven an buurtbewoners).

Uitzenddatum: 06-03-1995
Programma: Symposium
Maker: Peter van Ingen
Duur: 45 min.
Omroep: VPRO