Vierdelige serie over kinderen uit verschillende buurten in New York en Den Haag. Mohammed, Mourad en Ursula, drie kinderen uit kansarme gezinnen die in de Haagse Schilderswijk wonen, vertellen over hun wijk, de mensen die er wonen, buurtcentrum De Burcht, de reden waarom ze naar dit centrum toegaan en wat het voor hen betekent, de vervuiling in de buurt, het ontbreken van speelruimte, de veiligheid op straat, jeugdbendes en wat ze later willen worden.

Uitzenddatum: 14-05-1995
Programma: Villa Achterwerk
Maker: Mirjam Marks
Duur: 15 min.
Omroep: VPRO