Interview door een journalistenpanel, bestaande uit Jan Tromp (Volkskrant), Tony van der Meulen (Brabants Dagblad) en Elsbeth Etty met Margreet de Boer, minister VROM, over Het Groene Hart. De Boer wil voorkomen dat Het Groene Hart en andere groene plaatsen in Nederland in de toekomst worden volgebouwd met woningen en zoekt een oplossing in “geconcentreerd bouwen”.

Uitzenddatum: 08-10-1995
Programma: Buitenhof
Maker: Paul Witteman
Duur: 20 min.
Omroep: NPS, VARA, VPRO