In mei 2009 vroeg de VPRO Gids lezers om een beschrijving van hun droomstad. Uit de ca. 70 inzendingen koos een door de VPRO Gids en het Sandberg Instituut  gevormde jury de beste vier: drie runners-up en een winnaar. Hieronder een van de runners-up.

GroeneDakenStad (Vijselaar en Sixma)_kleinLEGENDA
Inzending nr. 6
Door Indra Terburg (Amsterdam)
Illustratie Vijselaar en Sixma

‘Eeuw van de Stad’ is een thema dat mij zeer aanspreekt. In mijn werk als schilder is de stad bijna altijd het onderwerp, zie www.indraterburg.nl. Ik ben benieuwd wat anderen zullen visualiseren bij mijn inzending. Ik heb er zelf wel een beeld bij, maar anderen hebben ongetwijfeld heel andere ideeën over hoe ze mijn woorden kunnen omzetten in beelden. Mijn inzending is een toelichting bij een plattegrond/visuele weergave van een droomstad. Nummers verwijzen naar nummering op de plattegrond/visuele weergave. De nummering is willekeurig en niet uitputtend; niet alle gebouwen zijn benoemd.

1 Inpandige garages voor fietsen en andere door mensenkracht aangedreven voertuigen. Is verplicht aangebracht bij elke nieuw gebouwde woning of kantoorruimte in de stad. Het netwerk van fietspaden is zeer sterk uitgebreid ten opzichte van autowegen. Op fietspaden mogen ook kleine elektrische voertuigen rijden.

4 Daktuinen. Het stedelijk dak is groen, afgewisseld met zonnecollectoren. Daktuinen voor het kweken van eetbare gewassen zijn overal, zelfs op heel kleine daken. Oudere gebouwen hebben kleinere tuintjes op het dak, nieuwere gebouwen hebben grotere tuinen, omdat daar bij het ontwerp al rekening gehouden is met de grotere draagkracht. Sinds de kweek van hennepplanten voor marihuanaproductie volkomen legaal is, worden deze in plaats van illegaal binnenshuis, gewoon op het dak verbouwd.

7 Stedelijke binnentuinen. Binnentuinen zijn voor algemeen gebruik, schuttingen mogen niet meer tot de grond, zodat dieren (zoals egels) daar vrije doorgang hebben. Binnentuinen zijn vaak verbonden met groene corridors, zodat wilde dieren door de stad kunnen trekken, in plaats van aan de randen te moeten blijven hangen.

10 Terrein voor tijdelijke vestiging. Doordat iedereen steeds meer bekend is bij de overheid en zich (in Nederland vanaf veertien jaar) moet kunnen legitimeren, is het in deze Nederlandse stad mogelijk gemaakt dat nomaden de stad weer aandoen. Immers: iedereen is toch bekend bij de overheid, of kan dat binnen korte tijd zijn. Behalve Roma en Sinti, van oudsher gewend rond te kunnen trekken, doen ook andere nomaden de stad aan. Moe van het in anonieme hotels verblijven, zijn er nieuwe groepen (stads)nomaden ontstaan, vaak werkzaam in het bedrijfsleven. In deze stad verblijven zij vaak op plekken in de rafelranden van de stad, naast de rivier die er middendoor loopt.

15 Verticale tuinen. Tegen gevels van gebouwen in de binnenstad, waar relatief toch nog weinig groen is, zijn er verticale tuinen aangelegd, waardoor het kan zijn dat je de hoek omslaat en stuit op een groene muur.

16 Bijenkorven. Niet de winkelketen, maar korven voor bijen. Door alle stadstuinen is het mogelijk dat er ook stadsimkers zijn. Stadshoning verkrijgbaar in verschillende “wijksmaken”. Jaarlijks honingconcours: “Welke Wijk Smaakt Het Beste?”. Winnaar vorig jaar was de ‘alpine honing’ uit de zuidelijke hoogbouw (dak 120e etage).

17 Ondergrondse parkeergarages voor elektrische stadsautootjes. Stopcontacten/oplaadstations door de hele stad. Omdat de elektrische autootjes te stil zijn, is op verzoek van blinden en slechtzienden extra geluid toegevoegd. In plaats van de typische geluiden van de benzinemotor, zijn er nu de op krekelgetjirp lijkende geluiden van elektrische auto’s te horen in de stad.

18 Doordat de welstandscommissies zijn afgeschaft is de diversiteit aan vorm en kleur van gebouwen enorm toegenomen:
18a De Gouden Krakeling
18b De Paarse Hoek
18c De Roze Buurt
18d Het Vale Straatje
18e Het Spiegelpaleis
18f Winkelcentrum in de vorm van een VOC-schip
18g Ondergrondse concerthal in binnenstad met disco en bovengronds beeldscherm, woningen in hoogbouw erboven.

19 Speeltuinen. Speeltuinen zijn groot en niet per se voorzien van speeltoestellen. Er ligt losse rotzooi om mee te spelen, het terrein is voorzien van heuvels, waterpartijen en begroeiing. Bovendien is het niet mogelijk van buitenaf overal toezicht te houden op de spelende kinderen. Een speelterrein is duidelijk wat anders dan een sportterrein, zie nr. 21.

21 Sportterreinen. Geïntegreerd in de stad. “Parkour” is een echte volkssport geworden, er is een internationale stedencompetitie. Voordeel: voor deze sport hoeven er geen sportterreinen te worden aangelegd, de hele stad is het speelveld.

22 Station voor vuilnisrobotjes. Deze kunnen zelfstandig straatvuil ruimen. Hondedrollen ruimen ze ook op. Door DNA-herkenning kunnen ze ook het baasje van de hond laten betalen voor de vervuiling. Dit hoeft geen boete te zijn, het baasje kan ook gewoon een abonnement nemen als diegene geen zin heeft de ontlasting van zijn huisdier zelf op te ruimen. De robotjes kunnen ook het vuil scheiden en waar nodig demonteren. Het afbreekbare afval wordt gebruikt bij het maken van compost, voor de groene daken.

23 De Markten. Overal (bijvoorbeeld onderin wolkenkrabbers) zijn kleine buurtmarktjes, al dan niet overdekt. Streekproducten hebben een grote vlucht genomen doordat in supermarkten prijzen moeten worden berekend die hoger zijn naarmate het voedsel verder weg komt. Bovendien moet de vervuiler betalen, en is het biologisch vervaardigd product daardoor goedkoper geworden dan het conventionele product. voedselproducenten verkopen hun waar vaak zelf. Groentewinkels verkopen vaak waar die in de stad geteeld is.

24 Buizenpost controlekamer. De buizenpost is in ere hersteld. Doordat de gewone post nog maar twee keer per week werd bezorgd, werd buizenpost weer commercieel interessant.

28 Zeppelinhaven. Zowel voor personen- als goederenvervoer worden steeds vaker zeppelins benut.