teaser delft markt 2

Er is in Delft de afgelopen jaren wel iets gebeurd.
In De Prinsenstad stonden in 1995 vijf parkeergarages gepland. Voorstanders vonden de bouw noodzakelijk om de binnenstad leefbaar te houden. Tegenstanders gebruikten dezelfde argumenten, maar dan in hun strijd om aanleg te voorkomen. Nu in 2009 zijn er twee van de vijf garages ondergronds in functie.
Ook de rampgevoeligheid van de gemeente Delft was een heet hangijzer. Dwars door de Delftse binnenstad liep een hoge snelheidslijn. Ondertunneling van het spoor zou een oplossing kunnen bieden. Nu in 2009 rijdt de HSL -nog sneller- voorbij aan Delft en Denhaag, maar is er wel begonnen met het spoortunnelproject.
Tegenover het treinstation werden 15 jaar geleden de krokodillen van het reptielenhuis Serpo wekelijks gevoerd. Deze reptielen zijn begin dit jaar verhuisd naar een ander deel van het land.
De controleur Openbare Ruimte van de gemeente is nog altijd aan het werk: Wie zich niet houdt aan de vergunningen voor terras, winkeluitstalling of reclameborden, krijgt een officiële waarschuwing en uiteindelijk zelfs een boete.
En het huisvuil in het centrum werd……    en wordt nog altijd niet gescheiden wordt opgehaald!

Luister hier naar Marjoke Roorda op haar tochten door      Delft 1 en       Delft 2

Meer informatie vindt u in het archief van De Plek in Delft 11 juli en Delft 18 juli.