Interactieve kaartIn Nederland zijn ze niet beschikbaar, maar de cijfers zijn in de Verenigde Staten zelfs online te bekijken: statistieken over de instroom van migranten gedifferentieerd naar herkomstland èn regio.

De kaart, afkomstig van de organisatie Social Explorer, laat zien dat tot de jaren zestig van de vorige eeuw de migranten vooral uit Europa en in mindere mate ook uit Rusland kwamen. In de perioden er na nam de toestroom vanuit de omliggende landen Canada en Mexico sterk toe, met vooral een trek naar de steden.

Niet zoveel nieuws, maar deze ‘interactieve kaart’ onthult de informatie wel op vernieuwende wijze. Ons eigen Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert ook veel bevolkingscijfers.

Op hun website is een groot aantal getallen te vinden, bijvoorbeeld over de emigratie en immigratie. Bovendien zijn per postcode allerlei gegevens op te vragen -weliswaar geen immigratiecijfers, maar bijvoorbeeld wel het aantal ‘allochtonen‘.

Allemaal leuke speeltjes voor het opduikelen van (stads)feitjes.