amsterdam.jpgDe gemeente Amsterdam roept haar burgers op ideeën te spuien voor de toekomst van de stad. Op een speciaal ingerichte website vindt een brainstormsessie plaats waaraan inmiddels zo’n negenhonderd mensen een bijdrage hebben geleverd voor de Structuurvisie 2040. ‘De meeste ideeën gaan over fietspaden en openbaar vervoer,’ aldus de communicatieafdeling van de stad.

Iedere gemeente is wettelijk verplicht tot het opstellen van een structuurvisie. Daarin wordt door het gemeentebestuur geformuleerd hoe de gemeente er over een aantal decennia uit zal moeten zien. Het kan daarbij om een slechts een plan voor veranderingen in de publieke ruimte gaan, maar er kunnen ook sociaal-culturele en economische doelstellingen in geformuleerd worden.

Een structuurvisie is dus verplicht, maar een totstandkoming daarvan in directe samenwerking met burgers niet. Amsterdam heeft die ambitie wel. De stad probeert haar inwoners te verleiden tot het inbrengen van ideeën door in de stad posters op te hangen. ‘Dat werkte meteen goed. De website liep helemaal vol,’ aldus de communicatiemedewerker.

‘Voor de campagne hebben we een communicatiebureau ingeschakeld. Samen met hen proberen we iedereen actief te krijgen via onze website www.binnen30minuten.nl.’ Op de website worden mensen gevraagd om in drie rondes mee te denken over het Amsterdam van de toekomst. Binnenkort sluit de eerste ronde waarin mensen gevraagd worden om kant-en-klare ideeën te leveren. In de tweede ronde worden de deelnemers opgeroepen om te reageren op stellingen.

Het bereiken van zoveel mogelijk inwoners blijkt nog geen gemakkelijke opgave te zijn. ‘Via onder andere sport- en studentenverenigingen en wooncorporaties proberen we mensen te bereiken. Dat lukt goed, maar uit Amsterdam-Noord en Zuid-Oost krijgen we minder reacties. Die doelgroep blijkt voorlopig het moeilijkst te bereiken,’ zegt de communicatiemedewerker.

Wat er met de ideeën gebeurd? ‘Die gaan we in het najaar bundelen, samenvatten en die worden aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. En er wordt zeker ook teruggekoppeld naar de burgers. Misschien komt het hele rapport nog wel op onze website te staan.’ Dat laatste zou natuurlijk een pré zijn om te kijken naar de creativiteit van Amsterdamse bevolking en de welwillendheid van hun gemeentebestuur om echt iets te doen met de inbreng.