bouwproject.jpgIs investeren in grote stedelijke bouwprojecten een middel tegen de economische crisis? Ja, zou je zeggen, want extra overheidsinvesteringen leiden tot meer aanbestedingen en dus tot meer werkgelegenheid. Maar klopt die stelling wel?

Vorige maand trok de Provincie Overijssel de portemonnee voor grote renovatiewerkzaamheden aan verschillende monumenten. De kostbare opknapbeurten zouden namelijk niet alleen goed voor de betreffende gebouwen zijn, het zou ook een positief effect op de economie moeten hebben.

Hetzelfde argument werd ruim twee weken geleden gebruikt voor een groot bouwplan in de noordelijke Randstad. De stadsregio Amsterdam kondigde aan om honderdduizend woningen te gaan bouwen. Volgens de voorzitter van het project zou het de economie uit het slop moet trekken.

Het Centraal Plan Bureau (CPB) berekende in maart dat er sprake is van een recessie en dat de investeringen in nieuwbouwwoningen dit jaar met maar liefst zeven procent afnemen. In 2010 zou dat getal nog verder dalen naar -8,75 procent.

Hetzelfde bureau concludeerde echter ook dat het niet veel zin heeft om grootscheepse woningbouwprojecten uit de grond te stampen. Argument: De plannen die nu gemaakt worden, zullen pas over een paar jaar aanbesteed worden en dan dus pas effect hebben op de economie. En naar verwachting is de zware conjuncturele periode dan alweer voorbij.

Dat zegt Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam, in Het Parool. Overenthousiast strooien met miljoenen zou volgens hem kunnen leiden tot ongewenste begrotingstekorten van de geldschietende overheden.

Thuiszittende bouwvakkers zouden er wel bij gebaat zijn als reeds geplande bouwprojecten naar voren gehaald worden, zegt de professor. Dat leidt tot extra werkgelegenheid, ‘maar je loodst er echt niet de hele lokale economie mee door de recessie heen’.