Meestal wonen buren prettig naast elkaar. Soms gaat er iets mis en bezorgen buren of buurtgenoten elkaar overlast. Het zijn van die dagelijkse irritaties die er kunnen zijn tussen buren. Buurtbemiddeling beoogt te bemiddelen in conflicten en wil partijen laten inzien dat zij hun problemen samen moeten bespreken en oplossen. In situaties waarin ze niet tot een oplossing kunnen komen, kan Buurtbemiddeling uitkomst bieden.

Buurtbemiddeling bestaat uit een team van vrijwilligers en een projectleider. Onder leiding van twee bemiddelaars worden afspraken gemaakt, met als doel dat bewoners nu en in de toekomst met elkaar kunnen samenleven. Het vermogen van partijen om zelf in de toekomst conflicten op te lossen wordt vergroot.

Ga naar de website van Buurtbemiddeling Amersfoort.

stempotloodSTEM HIER op je favoriete Droomstad-project.