teaser nn

Gerrit Kalsbeek vroeg politici, stedenbouwkundigen, landschapsinrichters en kinderen hoe ze Nederland zouden inrichten als het land blanco voor hen lag.

Het leverde drie radioprogrammas op:

Deel 1 met Rijkslandschapsadviseur ir. Yttje Feddes

Hoe zouden we ons land inrichten als we het eens helemaal overnieuw mochten doen? Hier hoort u het nieuwe Nederland van Yttje Feddes, landschapsarchitekt en rijksadviseur voor het landschap. Verrijkt met de verrassende ideeën van de brugklassers van het Mendel Lyceum te Haarlem.

Deel 2 met duurzame  waterschapsman Louis van der Kallen

Verslaggever Gerrit Kalsbeek gaf Louis van der Kallen een blanco kaart van Nederland en vroeg hem om een nieuwe schets. De Haarlemse kinderen doen ook mee.

Deel 3 met PVDA-wethouder Adri Duivesteijn van Almere

Verslaggever Gerrit Kalsbeek gaf een lege kaart van Nederland aan drie deskundigen en een brugklas, en vroeg hen het vaderland eens grondig op de schop te nemen. Vandaag het ontwerp van Adri Duivesteijn, populair wethouder te Almere. En ook in deze aflevering hoort u nog suggesties van de jeugd uit Haarlem.

Zie ook de uitgebreidere informatie in het Open Plek Archief

Tabula Rasa, 24 scholieren, Yttje Feddes, Louis van der Kallen en Adrie Duivesteijn.