Drie redenen om te investeren in een groene stad

In stedelijke gebieden is groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het bestraten van pleinen met steen of cement en de aanleg van bedrijventerreinen. Meer en meer mensen betegelen ook hun tuinen. Groen in de stad is erg belangrijk voor de klimaatbestendigheid en de levenskwaliteit van de inwoners. In de afgelopen jaren van recessie hebben veel gemeenten bezuinigd op gemeentelijke groene ruimte. Nu is het tijd om het tij te keren en stedelijke ruimtes groener te maken. Daarom presenteren we drie redenen om te investeren in een groene stad.

1. Groen vermindert het risico op overstromingen

In steden wordt soms tot 70% van het oppervlak bebouwd en verhard. Dit kan oplopen tot 90% in binnensteden en bedrijventerreinen. Water heeft nauwelijks de kans om in de grond te sijpelen vanwege al deze verharding. Groen zorgt ervoor dat niet alle neerslag moet worden afgevoerd.

De beste aanpak is om overstromingen te voorkomen door drie stappen te nemen: retentie, opslag en afvoer. De grond werkt in principe als een spons. In groene gebieden kan water vrij in de bodem infiltreren, worden opgenomen door vegetatie en verdampen en het grondwater aanvullen. Meer groen in tuinen, op bedrijfsterreinen en in de openbare ruimte zorgt ervoor dat regenwater kan worden vastgehouden en opgeslagen op de plaats waar het valt. Ook groene daken en wadi’s – een lager stuk grond, zoals een sloot of een hellende put, waar regenwater kan worden geleid en waarin het gemakkelijk kan infiltreren – kunnen overstromingen helpen voorkomen.

2. Groen koelt de stad in de zomer

Steden zijn meestal warmer dan het omliggende platteland. De bakstenen huizen, pleinen en straten absorberen veel warmte en koelen slechts langzaam af. Na een zomerdag, vooral ‘s nachts in het hart van een stad, is het soms vijf tot tien graden warmer dan in een landelijke omgeving. Dit effect treedt ook op in kleinere steden en dorpen.

Er zijn tal van redenen om extreme hitte in stedelijke gebieden zoveel mogelijk te voorkomen. Overmatige hitte zet de gezondheid van kwetsbare groepen op het spel, zoals ouderen, jonge kinderen en patiënten met hart- en vaatziekten. Hittegolven kosten mensenlevens: elke graad dat de temperatuur tijdens een hittegolf stijgt, wordt weerspiegeld in sterftecijfers. De hete jaren 2003 en 2006 maakten bijvoorbeeld plaats voor tussen de 1000 en 2200 meer mensen die in Nederland stierven dan in een regulier jaar. Dit betreft mensen die anders volgens onderzoek veel langer hadden kunnen leven. Bovendien daalt de arbeidsproductiviteit tijdens warme periodes, er zijn negatieve gevolgen voor infrastructuur, waterkwaliteit enzovoort.

Bomen, struiken en andere groene gebieden kunnen de temperatuur in een stad verlagen door water te verdampen. Vooral bomen zorgen voor schaduw. In de schaduw van bomen stijgt de temperatuur die mensen ervaren minder sterk, dat wil zeggen met voldoende ventilatie. Schaduw is een factor bij het voorkomen van hittestress. Parken zijn coole plekken in de stad vanwege het effect van verdamping en schaduw, en hun effect kan zelfs buiten hun grenzen worden gemeten.

3. Groen draagt ​​bij aan een betere gezondheid en een verhoogd welzijn

Talrijke studies onderstrepen dat de aanwezigheid van groen in een gebied stress verlaagt. 

Degenen die zich prettiger voelen en minder last hebben van stress, zijn niet alleen gezonder, maar ook productiever. Dit draagt ​​aanzienlijk bij aan de maatschappelijke voordelen van investeringen in groen.

Patiënten in Amerika met uitzicht op de bomen vanuit hun kamer herstelden meetbaar sneller van een operatie dan patiënten met uitzicht op een blinde muur. In Nederland toonden onderzoekers aan dat mensen gezonder zijn wanneer hun leefomgeving meer groen heeft. Kinderen in groene buurten lijden bijvoorbeeld 15% minder vaak aan obesitas.

Een ander voordeel is dat groen een aantrekkelijke plek is om te spelen en te sporten. Kunstgras verhuur maakt het ook mogelijk om zelf met gemak een sportveld aan te leggen. Het vergt minder onderhoud maar kan hetzelfde doel dienen op het gebied van sociale cohesie en sport. Wel blijft het aanleggen van meer parken en groen een belangrijke factor. 

Meer beweging draagt ​​ook bij aan een betere gezondheid. In de gezondheidszorg wordt steeds meer de nadruk gelegd op het voorkomen van ziekten. Een aantrekkelijke groene omgeving draagt ​​hieraan bij.

Bron: Wageningen Universiteit & Research – Groen in de stad 

Geef een reactie