Hoe is een WO-studie opgebouwd?

Als jij (hopelijk) jouw vwo-diploma haalt in 2020, dan heb jij je wellicht al ingeschreven voor een universitaire studie. Ook als jij via het HBO jouw propedeuse hebt gehaald heb je misschien gekozen om verder te gaan op de universiteit. Hoe dan ook, jij hebt je vast afgevraagd hoe een studie op de universiteit, ook wel Wetenschappelijk Onderwijs genoemd, precies verloopt. Daarom hier een klein overzicht van hoe de meeste wo-studies zijn opgebouwd!

Inschrijving

Je moet je natuurlijk allereerst inschrijven voor een studie. Over het algemeen gebeurt dat in Nederland via Studielink. Als jij aan een numerus fixus mee doet, oftewel een studie met loting of selectie proces, dan moet dit bijna altijd in januari al gedaan worden. Bij een studie zonder numerus fixus heb je vaak tot in mei de tijd om jezelf in te schrijven. 

Bindend Studieadvies

Als jij goed en wel ingeschreven bent, dan begint in de meeste gevallen in september het eerste studiejaar. In het eerste krijg je waarschijnlijk direct te maken met het bindend studieadvies, ook wel BSA genoemd. Veel universiteiten houden een minimumnorm aan van studiepunten, of credits, die je in het eerste jaar moet halen. Elk jaar bestaat in principe uit 60 EC, oftewel European Credits. Om een positief bindend studieadvies te behalen moet je vaak minimaal 45 EC behalen in het eerste jaar. Dit kan verschillen per studie, en kan uitlopen van bijvoorbeeld 38 tot 50 studiepunten. Zonder dit aantal studiepunten mag je dus niet verder naar het tweede jaar, met afwijking bij uitzondering.

Propedeuse en bachelor

De eerste 60 studiepunten vormen samen de propedeutische fase. Als alle vakken hierin met goed gevolg zijn afgerond dan haal jij dus jouw propedeuse. Het halen van jouw propedeuse is soms verplicht om bepaalde keuzevakken te kunnen volgen, en is soms verplicht om te hebben na het tweede jaar. De 180 studiepunten van een driejarige bachelor geven samen toegang tot de titel Bachelor of …, bijvoorbeeld een Bachelor of Science, of een Bachelor of Arts. Hiermee ben je echter nog niet helemaal klaar met een volledige WO-studie. Er volgt nog een jaar van eveneens 60 studiepunten waarbij jij opgaat voor jouw master. Wanneer deze ook gehaald wordt kan jij jezelf bijvoorbeeld dus een Master of Science noemen.

Scripties

Om een universitaire fase zoals de bachelor of master af te ronden moet je een scriptie schrijven. Dit vormt in de regel de laatste proef van de betreffende fase. Het is de bedoeling dat je een zelfstandig onderzoek uitvoert en hier een wetenschappelijk verslag over schrijft. Het moet natuurlijk ook relevant zijn voor jouw studie. Jouw scriptie zal je vervolgens moeten verdedigen tegenover een commissie bestaand uit scriptiebegeleiders, professoren of andere deskundigen, en dezelfde commissie zal jouw scriptie nakijken. Pas als jij hier een voldoende voor haalt kan je echt zeggen dat je klaar bent met jouw studie!

Geef een reactie