Verschillende bronnen van energie

In het jaar 2021 zijn we als mensen al erg ver met het gebruiken van verschillende soorten energie bronnen. Omdat we steeds duurzamer willen leven om de aarde te behouden zoals het is, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van “groene energie” in plaats van oude bronnen van energie zoals gas en kolen. Het is erg belangrijk voor de aarde dat wij als mensen zoveel mogelijk gebruik gaan maken van groene energie, alleen is het schakelen hierin nog lastig omdat het zo langzaam gaat.

Groene energie

Schone energie wordt ook wel groene energie genoemd. Dit is energie die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie. De energie die voortkomt uit de productie van fossiele brandstoffen en kernenergie vallen hier dus echt niet onder. Groene energie is wordt gehaald uit bronnen die voor altijd zullen bestaan en waarvoor de aarde niet beschadigd hoeft te worden. Denk aan de windmolens die op zee staan, ze wekken energie op door de wind. De wind zal altijd blijven waaien en daardoor zal deze bron van energie ook nooit opraken. Daarnaast is het verkrijgen van deze energie niet schadelijk voor de natuur. Het enige wat er voor het opwekken van deze energie nodig is, is het plaatsen van windmolens. Meestal worden deze geplaatst op zee.

Zelf groene energie opwekken?

Thuis kan je ook meedoen aan het opwekken van groene energie. Steeds meer mensen laten bijvoorbeeld zonnepanelen van Zonnekeus plaatsen op hun woning of bedrijfspand. Hiermee kan jij thuis zorgen voor je eigen groene energie, en zo een steentje bijdragen aan het behouden van een gezonde aarde. De zonnepanelen doen het werk vanzelf, het enige wat ze hiervoor nodig hebben is daglicht en zon. Gelukkig komt de zon elke dag op, en zo zal er dus elke dag energie opgewekt kunnen worden.

Geef een reactie