schade mijnbouw

Wat als u mijnbouwschade heeft?

Schade aan uw huis. In het noorden van Nederland (regio Groningen) vindt er al jarenlang mijnbouw plaats. Deze mijnbouwactiviteiten veroorzaken op verschillende manieren schade door o.a. aardbevingen en bodemdaling.

Wanneer kunt u schade melden?

Op het moment dat er schade is ontstaan als het gevolg van gaswinning (gaswinning schade), kunt u dit melden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Maar let wel op. Dit geldt alleen voor niet eerder gemelde schade bij de NAM of het CVW en waarover nog niet is beslist. Het is niet mogelijk om diezelfde schade opnieuw te laten beoordelen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Dit ondanks de soepelere criteria die nu gehanteerd worden. Alle schades die na 31 maart 2017 zijn handelen zij af.

Nieuwe toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden

Sinds 1 februari 2019 past de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) het principe van wettelijk bewijsvermoeden zo ruim mogelijk toe. Een panel van deskundigen heeft in opdracht van de TCMG concrete handvatten opgesteld. Van groot belang is het of er een relatie is tussen de schade en gaswinning. Het komt neer op:

  • Het bewijsvermoeden geldt alleen voor het ‘effectgebied’. Dit gebied is gebaseerd op de locatie (Groningenveld of gasopslag Norg tot zes kilometer daarbuiten) en de effecten van de bevingen (wanneer er buiten de locatie nog effecten te merken waren van de aardbeving volgens een bepaalde norm).
  • De huiseigenaar hoeft, als de schade mogelijk door gaswinning veroorzaakt is, niet aan te tonen dat de schade door een aardbeving komt. De eigenaar krijgt, mits hij in het effectgebied woont, het voordeel van de twijfel.

  • Bij twijfel over de aard van de schade, moet de deskundige kunnen aantonen dat de schade evident, aantoonbaar en uitsluitend door een andere oorzaak komt dan door mijnbouw. Op het moment dat de deskundige dat niet kan aantonen, wordt de schade beoordeeld als mijnbouwschade.

Het is van belang dat er een duidelijke relatie is met bodembewegingen door mijnbouw. De onderstaande fysieke schades kunnen worden uitgesloten:

  • Verkleuring of vlekvorming.
  • Bladderen van verfwerk.
  • Veroudering of verwering.

Meld acuut onveilige situaties

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) treedt op bij acuut onveilige situaties (AOS). Bij schade aan uw huis, wanneer een veilige situatie is ontstaan of dreigt te ontstaan, kunt u contact opnemen met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).