Zit onze gebouwde omgeving op schema voor 2050?

Het Klimaatakkoord heeft duidelijk gemaakt dat onze gebouwde omgeving tegen het jaar 2050 een behoorlijke transitie dient te ondergaan. Tegen het jaar 2050 is het dan ook een vereiste dat de volledige gebouwde omgeving van Nederland CO2-neutraal is. Op moment van schrijven rest er nog 29 jaar om aan deze doelstelling te kunnen voldoen. Dat lijkt veel, maar de plannen die nog gerealiseerd dienen te worden zijn niet van de poes. In de komende 29 jaar dienen er dan ook nog in totaal 8 miljoen gebouwen (7 miljoen woningen en 1 miljoen andere panden) van het gas af te worden gehaald. Dat is behoorlijk wat, maar gelukkig blijken we de doelstelling te zullen halen.

Wat is de situatie tegenwoordig?

Allereerst geldt voor het aantal woningen dat van het gas af kan worden gehaald sterk achter loopt op het tempo dat is vereist voor het behalen van de 2050-doelstellingen. Indien we aan deze vooropgestelde doelstelling willen voldoen betekent dat namelijk in de praktijk dat er per jaar zo’n slordige 50.000 woningrenovaties dienen te worden uitgevoerd. Dit komt neer op 1.500 renovaties per dag! Het is dan ook van cruciaal belang om de energietransitie naar een versnelling hoger te doen overstappen willen we daadwerkelijk kunnen rekenen op een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Het lijkt er op moment van schrijven wel naar uit te zien dat we de beoogde hoeveelheid aan renovaties gaan halen. Dat is echter enkel en alleen het gevolg van het feit dat er op dit moment uitsluitend de focus wordt gelegd op het plukken van laaghangend fruit. Wat bedoelen we hier nu precies mee? Zeer eenvoudig. De focus lijkt op dit moment voornamelijk te liggen op de nieuwbouwwoningen. Voor deze gebouwen geldt dat ze in de basis reeds over een uitstekende isolatie beschikken. Het enige wat dan ook nog dient te gebeuren is ze van het gas af te halen. Voor de meest complexe delen van de Nederlandse woningvoorraad geldt dat ze nog aan bod moeten komen. Het gaat hierbij dan om:

  • Gebouwen zonder energielabels;
  • Gebouwen die beschikken over een (zeer) laag energielabel;
  • De vele gebouwen waarvan particulieren eigenaar zijn;

Bovendien blijkt tegenwoordig ook nog eens dat er voor het doorvoeren van een verduurzaming binnen de gebouwde omgeving nog een aantal concrete definities ontbreken.

Geen mate van verduurzaming vastgelegd

Bovenstaande blijkt uit het feit dat er op moment van schrijven nog geen mate van verduurzaming is vastgelegd. Dat is bovendien niet het enige dat ontbreekt. Dit geldt namelijk ook voor een concrete definitie van ‘aardgasvrij ready’. De vraag is dan ook over de verduurzamingsmaatregelen die nu door huiseigenaren massaal worden toegepast wel ook echt het beoogde effect zullen weten te realiseren. Rest ook nog de vraag of ze dan ook wel echt zullen bijdragen aan een toekomstige, gasvrije woning. Het antwoord op deze vraag zal de toekomst ons moeten leren. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat er nog heel wat werk op stapel staat om de klimaatdoelstelling voor wat de gebouwde omgeving tegen het jaar 2050 betreft daadwerkelijk te kunnen behalen.

Meer weten over een klimaatneutrale gebouwde omgeving? Kijk dan op TNO.nl.

Geef een reactie